Tot je recht komen!

Vierjaarlijks onderzoek inspectie van onderwijs

Op dinsdag 11 april 2017 kwam de inspectie van onderwijs langs op Het Bolwerk voor het vierjaarlijkse kwaliteitsonderzoek. Dit onderzoek door de inspectie was een zogenaamd verificatieonderzoek. De eerste controle op de school en het onderwijs had ee

Twee inspecteurs hebben de hele dag meegekeken in de school en verschillende lessen bezocht. Daarnaast hebben de inspecteurs gesproken met leerlingen uit de bovenbouw en hebben zij een gesprek gehad met een aantal ouders van de school. De inspecteurs oordeelden dat het goed gaat met het onderwijs op Het Bolwerk. Met name waren de inspecteurs te spreken over het IPC op Het Bolwerk. Het aanbod van IPC sluit volledig aan bij de doelstellingen van de 21e eeuwse vaardigheden. De inspecteurs noemden het onderwijs op Het Bolwerk krachtig. De richting waarin de school beweegt is duidelijk.

De komende jaren gaat de school de ingezette ontwikkelingen die zijn ingezet in de afgelopen jaren, verder uitbouwen en afstemmen. Met de behaalde resultaten behoudt de school het basisarrangement van de inspectie. Dit houdt in dat de inspectie rond 2021 Het Bolwerk opnieuw zal bezoeken.