Tot je recht komen!

De ouderraad

De ouderraad (OR) houdt zich vooral bezig met de organisatie van festiviteiten en speciale activiteiten binnen en buiten de school. De ouderraad heeft een dagelijks bestuur, maar bij de uitvoer van de activiteiten en evenementen is de hulp van andere ouders ook vaak gewenst. Ook de steun door middel van de vrijwillige ouderbijdrage is hierbij onontbeerlijk. De penningmeester van de ouderraad beheert deze ouderbijdrage. Een deel van deze bijdrage is gereserveerd voor de schoolongevallenverzekering.

Onder het kopje 'protocollen en beleidsstukken vindt u het financieel jaarverslag van de OR.